تبلیغات
شخصیت شناسی - یک آزمون فوق‌العاده برای آنکه بفهمید افسرده هستید یا نه

خدا همیشه با ماست!

یک آزمون فوق‌العاده برای آنکه بفهمید افسرده هستید یا نه

نویسنده :b
تاریخ:دوشنبه 9 مرداد 1391-09:28 ب.ظ

آزمونی قدیمی ولی كاملا استاندارد و معتبر

پرسشنامه افسردگی «بك» برای نخستین بار در سال 1961 توسط بك و همكاران او تدوین شد و یكی از آزمون‌های معتبر برای سنجش میزان افسردگی است چون كاملا استاندارد است. شما باید به هر سؤال فقط یك جواب مطابق با روحیات خود بدهید. با خودتان روراست باشید، جواب تست را فقط خودتان می‌بینید و دروغگویی به‌خودتان فقط ممكن است وضعیت‌تان را بدتر كند. البته حواستان باشد این تست فقط یكی از راه‌های تشخیص افسردگی خواهد بود.
1

0

غمگین نیستم.


غمگین هستم.


غم دست بردار من نیست.


تحملم را از دست دادهام.

1

2

3

2

0

به آینده امیدوارم.


بهآینده امیدی ندارم.


احساس میكنم آینده امیدبخشی در انتظارم نیست.


هیچ روزنه امیدی ندارم.

1

2

3

3

0

ناكام نیستم.


ناكامتر از دیگرانم.


به زندگی گذشتهام كه نگاه میكنم هرچه میبینم شكست و ناكامی است.


آدم كاملا شكستخوردهای هستم.

1

2

3

4

0

مثل گذشته از زندگیام راضی هستم.


مثل سابق از زندگی لذت نمیبرم.


از زندگی رضایت واقعی ندارم.


از هركس و هر چیز كه بگویی ناراضی هستم.

1

2

3

5

0

احساس گناه نمیكنم.


گاهیاوقات احساس گناه میكنم.


بیشتر اوقات احساس گناه میكنم.


همیشه احساس گناه میكنم.

1

2

3

6

0

انتظار مجازات ندارم.


احساس میكنم ممكن است مجازات شوم.


انتظار مجازات دارم.


احساس میكنم در حال مجازات شدن هستم.

1

2

3

7

0

از خودم راضی هستم.


از خود ناراضی هستم.


از خودم بدم میآید.


از خودم متنفرم.

1

2

3

8

0

بدتر از سایرین نیستم.


از خودم به خاطر خطاهایم انتقاد میكنم.


همیشه خودم را به خاطر خطاهایم سرزنش میكنم.


برای هر اتفاق بدی، خودم را سرزنش میكنم.

1

2

3

9

0

هرگز به فكر خودكشی نمیافتم.


فكر خودكشی به سرم زده اما اقدامی نكردهام.


به فكر خودكشی هستم.


اگر بتوانم همین امروز خودكشی میكنم.

1

2

3

10

0

بیش از حد معمول گریه نمیكنم.


بیش از گذشته گریه میكنم.


همیشه گریانم.


قبلا گریه میكردم اما حالا با اینكه دلم هم میخواهد، نمیتوانم گریه كنم.

1

2

3

11

0

كم حوصلهتر از گذشته نیستم.


كمحوصلهتر از گذشته هستم.


بیشتر كمحوصله هستم.


همیشه كمحوصله هستم.

1

2

3

12

0

مثل همیشه مردم را دوست دارم.


به نسبت گذشته كمتر از مردم خوشم میآید.


تا حدود زیادی علاقهام را به مردم از دست دادهام.


از مردم قطع امید كردهام، به آنها علاقهای ندارم.

1

2

3

13

0

مانند گذشته تصمیم میگیرم.


كمتر از گذشته تصمیم میگیرم.


نسبت به گذشته تصمیمگیری برایم دشوارتر شده است.


قدرت تصمیمگیریام را از دست دادهام.

1

2

3

14

0

زیبایی گذشتهها را ندارم.


نگران هستم كه زیباییام را از دست بدهم.


احساس میكنم هر روز كه میگذرد زیباییام را بیشتر از دست میدهم.


زشت هستم.

1

2

3

15

0

مثل قبل كار میكنم.


بهخوبی گذشته كار نمیكنم.


برای اینكه كاری بكنم بهخودم فشار زیادی میآورم.


دستم به هیچ كاری نمیرود.

1

2

3

16

0

مثل همیشه خوب میخوابم.


مثل گذشته خوابم نمیبرد.


یكی، دوساعتی زودتر از معمول از خواب بیدار میشوم و خوابیدن دوباره برایم مشكل است.


چند ساعت زودتر از معمول از خواب بیدار میشوم و دیگر خوابم نمیبرد.

1

2

3

17

0

بیشتر از گذشته خسته نمیشوم.


بیش از گذشته خسته میشوم.


انجام هر كاری خستهام میكند.


از شدت خستگی هیچ كاری از عهدهام ساخته نیست.

1

2

3

18

0

اشتهایم تغییری نكرده است.


اشتهایم بهخوبی گذشته نیست.


اشتهایم خیلی كم شده است.


به هیچچیز اشتها ندارم.

1

2

3

19

0

به تازگی وزن كم نكردهام.


بیش از دو كیلو و نیم وزن كم نكردهام.


بیش از پنج كیلو از وزن بدنم كم شده است.


بیش از هفت كیلو وزن كم كردهام.

1

2

3

20

0

بیشتر از قبل بیمار نمیشوم.


از سردرد و دلدرد و یبوست كمی ناراحتم.


بهشدت نگران سلامت خود هستم.


آنقدر نگران سلامت خود هستم كه دستم به هیچ كاری نمیرود.

1

2

3

21

0

میل به ارتباط زناشویی من تغییر نکرده است.


میل من كمتر شده است.


تمایل من خیلی كمتر شده است.


تمایلی در من وجود ندارد.

1

2

3

بعد از آزمون امتیازات خود را با هم جمع كنید تا وضعیت خود را روشن‌تر درك كنید

اگر امتیاز صفر تا 10 داشتید یعنی شما افسرده نیستید

اگر امتیاز11 تا 16 داشتید یعنی افسردگی شما خفیف است

اگر امتیاز 17 تا 30 داشتید بهتر است هر چه زودتر با روانپزشك مشورت كنید

اگر امتیاز30 تا 40 داشتید یعنی افسردگی شما شدید است، مشورت با روانپزشك را فراموش نكنید

اگر امتیازبیشتر از 40 داشتید یعنی افسردگی شما بسیار خطرناك و شدید است، سریعا مشورت با روانپزشك را در برنامه خود قرار دهید. این یک اورژانس است.

 


نوع مطلب : تست شخصیت شناسی